Tıp öğrencileri alışılagelmişin dışına çıkarak sinema ve tıp dersi ile sinema sektöründe de adlarından bahsettirmeyi başardılar. Bilim Dünyasına eğlenceli ve renkli bir bakış açısı kazandıran tıp öğrencileri ödev olarak hazırladıkları filmleri sergileyerek başarılı bir iş çıkardılar.

İlk kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan bu fikir seçmeli ders olarak seçtikleri sinema ve tıp dersi ile adından söz ettirdi. Hasta ile hekim arasında gerçekleşen iletişimi sinema boyutuna taşıdı.Sağlık, tıp, hasta ve hasta yakınları arasında geçen iletişimin izlendiği filmler beğeni görerek izleyicisi ile buluştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri sinema ve tıp seçmeli dersinin öğrencileri üzerinde bıraktığı deneyimden mutluluk duyduklarını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Tengiz ve  Doç. Dr. Bahçeci öğrencilerin hasta ve hekim diyaloğu’nu geliştirme de bu tarz derslerin her zaman başarı ve kuvvetli iletişim’e katkı sağlayacağını ve bu şekilde sanat’a yönelik derslerin artırılmasının fayda sağlayacağını devamının gelmesini istediklerini belirttiler.

Öğretim üyeleri aynı zamanda doktor adayları üzerinde ki etkilerini şu şekilde açıkladı; çocukla iletişim, yaşlı hastayla iletişim,aynı meslekten olan meslektaşlar ile iletişim, üzücü haber verme konusunda etkili cümle seçimi, engelli hastaların ruhunu anlayabilecek şekilde geliştirilen iletişim, bireyselliğin dışına çıkılarak hasta ve doktor arasında biz olabilme bağına katkı sağlayacak iletişim gibi faydaları geliştirip açığa çıkarmada etkili bir yöntem olarak görüldüğünü belirttiler.